تکنیک در عکاسی

اگر مایلید تا از پاسخ ها به این پرسش از طریق ایمیل مطلع شوید، آن را دنبال یا Follow نمایید. لطفا جواب خود را در قسمت «به این سوال پاسخ دهید» بنویسید (تا کاربران دیگر بتوانند به آن امتیاز دهند).

تکنیک پرالل و لولینگ در عکاسی چیست؟

لطفا وارد شوید یا عضو شوید تا بتوانید پاسخ بدهید

دنبال کنندگان