عکاسی از ریسه های نوری

اگر مایلید تا از پاسخ ها به این پرسش از طریق ایمیل مطلع شوید، آن را دنبال یا Follow نمایید. لطفا جواب خود را در قسمت «به این سوال پاسخ دهید» بنویسید (تا کاربران دیگر بتوانند به آن امتیاز دهند).

تنظیمات دوربین در محیط آتلیه برای عکاسی از ریسه های نوری به طوری که نور ریسه در نور فلاش گم نشودچگونه باید باشد

1 پاسخ

از کمترین قدرت فلاش باید استفاده کرد. 

#1

لطفا وارد شوید یا عضو شوید تا بتوانید پاسخ بدهید

دنبال کنندگان