ارسال عکس برای بخش نقد

آیا مایلید تا عکس شما در نقد عکس آخر هفته های لنزک نمایش یابد؟ فرم زیر را پر نمایید و عکس مورد نظر را برای ما ارسال نمایید.


پسوند فایل های مورد قبول: jpg,jpeg.
حداکثر حجم فایل: 1mb.