بایگانی بر حسب ترکیب بندی

آموزش استفاده از ریتم و الگو برای عکاسی با ترکیب بندی قوی تر

ریتم در ترکیب بندی عکاسی به نحوه حرکت نگاه در میان تصویر اشاره دارد. عواملی مثل الگو و خطوط می توانند در عکس ریتم ایجاد کنند. برای مثال اشکال و خطوط تکراری کاشی ها در عکس الگو ایجاد می کنند و همانطور که نگاه بیننده در میان تصویر حرکت می کند، یک ریتم ایجاد می شود. در این آموزش عکاسی مختصر و مفید، یاد می گیرید که از الگو و ریتم برای ایجاد ترکیب بندی های قوی تر استفاده کنید.

ادامه مطلب

آموزش عکاسی: استفاده بهینه از رنگ های متضاد نارنجی و آبی

یکی از اصول استفاده از رنگ در عکاسی اصل استفاده از رنگ های متضاد یا مکمل است. رنگ های متضاد رنگ هایی هستند که در چرخه رنگ مقابل یکدیگر قرار دارند. شما می توانید از تضاد یا کنتراست رنگ ها به نفع ترکیب بندی عکس های خود استفاده کنید. در این آموزش من قصد دارم نگاهی به دو رنگ متضاد نارنجی و آبی بیاندازم چراکه در طبیعت زیاد ظاهر می شوند.

ادامه مطلب

آموزش ۵ نکته وزن بصری برای بهبود ترکیب بندی عکاسی شما

وزن بصری در عکاسی چیست؟ وزن بصری (visual weight)، که حجم بصری (visual mass) نیز نامیده می شود، این اصل است که برخی از المان های عکس بیشتر از بقیه نگاه را به سمت خود می کشند. در این مقاله ۶ نکته برای استفاده از وزن بصری می آموزید که به بهبود ترکیب بندی عکاسی تان منجر می شوند.

ادامه مطلب

ترکیب بندی، تعادل و وزن بصری

در این آموزش عکاسی به مفهوم تعادل در ترکیب بندی عکاسی می پردازیم. در ابتدای مقاله بررسی می کنیم که قرار دادن سوژه در کادر چگونه بر تعادل عکس تاثیر می گذارد و در ادامه مطلب به رابطه وزن بصری و تعادل تصویر می پردازیم. نکات این آموزش مختصر اما مفید به شما کمک می کنند، آگاهانه برای ایجاد حس تعادل یا عدم تعادل (ایجاد تنش و پویایی) عکس تان تصمیم بگیرید.

ادامه مطلب

چگونه با قرار دادن سوژه در مرکز کادر یک ترکیب بندی قوی ایجاد کنیم

گاهی اوقات بهترین مکان برای سوژه در مرکز کادر است، و گاهی اوقات نیست. در این آموزش عکاسی قصد داریم نگاهی به چند نمونه بیاندازیم که در آن سوژه در مرکز کادر قرار دارد، و در مورد این که چطور قرارگیری در مرکز در واقع ترکیب بندی عکس را قوی تر می کند و نه ضعیف تر، صحبت کنیم.

ادامه مطلب

آموزش عکاسی: بهبود ترکیب بندی با کنتراست تُن ها

اگر شما دو روش برای بهبود ترکیب بندی عکس های خود از من می خواستید، اولین توصیه ای که به شما می کردم این بود که ترکیب بندی خود را تا حد ممکن ساده نگه دارید. هر چیزی که بخشی از داستان نیست را از کادر حذف کنید. بخش دوم پاسخ این بود که بر کنتراست تُن ها تمرکز کنید. در این آموزش کوتاه لنزک یاد می گیرید که کنتراست تُن ها (tonal contrast) چیست و چگونه از آن برای بهبود ترکیب بندی عکاسی خود استفاده کنید.

ادامه مطلب