تماس با ما

تلفن تماس: ۰۹۱۳۲۹۶۸۱۴۱ (آقای رفیع زاده – دپارتمان تبلیغات)
تلفن تماس: ۰۹۱۳۳۹۸۸۵۱۰ (آقای سینایی – دپارتمان نشر)
کارت ویزیت هوشمند: لنزک

شرایط ثبت آگهی: صفحه «تبلیغات در لنزک»

سوال در زمینه عکاسی : بخش پرسش و پاسخ

آدرس ایمیل ما: info[at]lenzak[dot]com