سوالات عکاسی

هر سوالی که در زمینه عکاسی دارید را در اینجا ارسال کنید تا از دوستان لنزکی خود پاسخ بگیرید. برای شروع می توانید آن را جستجو نمایید، شاید قبلا به آن پاسخ داده شده باشد.

 ضریب برش
۱۲ آذر, ۱۳۹۵پرسیده شده توسط -
141 بازدید
3 پاسخ
0 امتیاز
 فرمت raw
۱۱ آذر, ۱۳۹۵پرسیده شده توسط مخفی -
145 بازدید
1 پاسخ
0 امتیاز
 فرمت raw
۱۰ آذر, ۱۳۹۵پرسیده شده توسط مخفی -     دسته بندی:
128 بازدید
2 پاسخ
0 امتیاز
 پرایم
۷ آذر, ۱۳۹۵پرسیده شده توسط -
195 بازدید
7 پاسخ
0 امتیاز