بایگانی بر حسب لنز تله 50 تا 300 میلیمتری

نقد عکس #۴۰ – ماکرو زنبور در حال پرواز

در نقد این هفته لنزک عکسی ماکرو، زنبوری در حال پرواز روی گل، را داریم که آقای علیرضا بهزادی از مشهد برای ما ارسال نموده اند. ایشان گفته اند: « برای این عکس ۷۵ شات زدم بدلیل اینکه این زنبور فوق تصور شما سریع حرکت میکنه». این عکس با نیکون d3200 و لنز ۵۵-۳۰۰ تله گرفته شده است. در ادامه مطلب با هم به نقد و بررسی این عکس خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب