بایگانی بر حسب عکاسی از ماشین کنار دریا

پروژه عکاسی ونی در دریا: عکس هایی از Alessandro Puccinelli

Alessandro Puccinelli عکاسی است که سال ۲۰۱۱ تصمیم به خریداری یک ماشین کاروان (آر وی – RV) گرفت تا در طول سواحل جنوبی پرتغال سفر کند. او می گوید: «من این کار را برای انجام پروژه عکاسی شخصیم انجام دادم. همچنین کاری بود که به آن علاقه داشتم». در ادامه این مطلب لنزک عکس های ایشان را مشاهده خواهید نمود. در مطلب بعدی لنزک در مورد فواید آغاز یک پروژه عکاسی بیشتر صحبت خواهیم کرد.

ادامه مطلب