بایگانی بر حسب عکاسی پرتره سیاه و سفید

نمونه عکس های پرتره سیاه و سفید

چهره انسان می تواند بازتاب دهنده احساسات بسیاری باشد. عکاسی پرتره (portrait photography) قصد بر تمرکز روی چهره انسان دارد و سعی می کند تا به کشف آنچه پشت جزئیات این چهره و واکنش هایش قرار دارد بپردازد. خیلی از افراد فکر می کنند که عکاسی پرتره در مقایسه با شاخه های دیگر عکاسی یکی از انواع ساده است، اما این درست نیست. در ادامه این مطلب لنزک تعدادی عکس پرتره سیاه و سفید آماده کرده ایم که امیدواریم به شما ایده داده و الهام بخش واقع شوند.

ادامه مطلب