بایگانی بر حسب abstract photography

عکس های آبستره خلاقانه – سری ۲

در مطلب امروز لنزک سری دوم عکس های آبستره را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. اگر به سبک عکاسی آبستره (abstract photography) علاقه مند هستید و مایلید تعدادی عکس خلاقانه در این شاخه عکاسی مشاهده نمایید، این مجموعه برای شماست.

ادامه مطلب

عکس های آبستره خلاقانه – سری ۱

مفهوم عکاسی آبستره (abstract photography) به تصویر کشیدن هر آنچه از شکل ها و رنگ های مختلف است که تصادفا به چشم می آیند. عکاسی آبستره کاملا به «چشم عکاسانه» شما بستگی دارد. عکس آبستره واقعی آنیست که به آن بنگرید و با نگاه اول آن را نفهمید. اگر مایلید تا این نوع عکاسی را تمرین نمایید به مطلب «عکس های رنگارنگ و آبستره کلوزآپ» یا «عکاسی منظره به سبک آبستره» مراجعه نمایید. در ادامه مطلب امروز لنزک تعدادی عکس آبستره خلاقانه را برای شما عزیزان آماده کرده ایم.

ادامه مطلب

مجموعه عکس های آبستره

عکاسی آبستره (abstract photography) چیز ها را دقیقا همانطور که در سبک های دیگر عکاسی می بینیم نشان نمی دهد. گاهی در آبستره، ما معماری ها، حباب ها و چیز هایی را تشخیص می دهیم که بعضا اغراق شده یا تغییر شکل داده اند. هنرمندان همیشه برای تصاویرشان عنوان تعیین نمی کنند، ممکن است آن ها بخواهند که بیننده تصمیم بگیرد که چگونه راجع به عکس بیاندیشد. به جای نشان دادن فقط یک نمای پرسپکتیوی از چیزی، هنرمند چندین نما (views) از همان چیز را در تصویر قرار می دهد. در ادامه این مطلب لنزک عکس هایی با سبک آبستره را برای الهام شما آماده کرده ایم.

ادامه مطلب