سوالات عکاسی

هر سوالی که در زمینه عکاسی دارید را در اینجا ارسال کنید تا از دوستان لنزکی خود پاسخ بگیرید. برای شروع می توانید آن را جستجو نمایید، شاید قبلا به آن پاسخ داده شده باشد.

 لابراتوار خوب
۷ اسفند, ۱۳۹۵پرسیده شده توسط مخفی -
27 بازدید
0 پاسخ
0 امتیاز
 CMYK یا SRGB
۷ اسفند, ۱۳۹۵پرسیده شده توسط مخفی -
35 بازدید
0 پاسخ
0 امتیاز
 خرید چاپگر
۶ اسفند, ۱۳۹۵پرسیده شده توسط مخفی -
44 بازدید
1 پاسخ
0 امتیاز
 لنز مناسب
۲ اسفند, ۱۳۹۵پرسیده شده توسط -
99 بازدید
2 پاسخ
0 امتیاز
 لنز مناسب
۲ اسفند, ۱۳۹۵پرسیده شده توسط -
44 بازدید
0 پاسخ
0 امتیاز