برندگان مسابقه عکاسی #۱ لنزک

برندگان مسابقه عکاسی #۱ لنزک توسط داور نهایی مسابقه، مصطفی سون برگزیده شدند. ما این موفقیت را به این عزیزان تبریک می گوییم و امیدواریم به راه خود ادامه داده و همواره شاهد پیشرفتشان باشیم. در ادامه شما را به مشاهده اسامی برندگان و نتیجه قرعه کشی دعوت می کنیم.

عکس اول

نفر اولخانم زهرا آرامش مسابقه #۱

عکس دوم

نفر دومآقای مهدی پدرام خو مسابقه #۱

نتیجه قرعه کشی

عکاس: خانم مریم حمزه

بار دیگر به این عزیزان تبریک می گوییم و از همه شرکت کنندگان مسابقه متشکریم و برایشان آرزوی موفقیت داریم.


لطفا نظرتان در مورد مطلب را در اینجا مطرح نمایید. اگر سوالی دارید، در بخش پرسش و پاسخ مطرح نمایید.